Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Чаирски езера


Чаирските езера представляват шест причудливи естествени свлачищни езера, които  са разположени в едноименната защитена местност „Чаири”. Тя се намира на 19 км източно от с. Триград. Езерата са се запазили от кватернера, а  близо до тях се намира и феноменът „Пияната гора“. Наклонени дърветаДървета в тази гора са наклонени в различни посоки, много са наполовина изкоренени, няма и един вертикален ствол, заради свличането на почвените слоеве. Чаирски езера

 За улеснение на наблюдението на удивителната природа и удобство на туристите, в местността са построени мостчета и беседка.