Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Туристически регион


есен-в-регион-Западни-Родопи

Западни Родопи е туристически регион, обединяващ територията на четири общини – Борино, Брацигово, Девин и Доспат, които споделят общи граници, сходни природни ресурси и общо културно-историческо наследство.

Туристически регион Западни Родопи предлага рядката възможност за уникални комбинации между селски, еко (включително наблюдение на птици и диви животни), приключенски, културен и здравен/СПА туризъм, а условията за практикуване на лов и риболов са на високо европейско ниво.

Как да стигна до „Западни Родопи“?

Достъпът до териториите на общините Борино, Девин и Доспат е изцяло от автомобилен транспорт, до гр. Брацигово, с. Бяга и с. Козарско достъпът е и с автомобилен, и с жп транспорт.

Чуждестранните туристи могат да стигнат до регион Западни Родопи през летищата в Пловдив или София, а след това с автомобил до всяка негова точка. Пътищата са добре поддържани. Достъпът от Гърция с автомобил е по Е79 до Кулата и след това през Гоце Делчев до Доспат, а от Турция – през Капитан Андреево по Е80 до Пловдив и след това през Кричим до Девин. Друг начин за достъп до територията /до гр. Доспат, с. Борино и гр. Девин/ е през градовете Пещера и Батак.

Кратко описание на Западни Родопи

Територията на туристически регион Западни Родопи се характеризира с планински, силно разчленен релеф с високи била, прорязани от дълбоки речни долини. Характерни са живописни ждрела и пещери.

харамийската пещера

Средната надморска височина за четирите общини е 1 095 м. Изключително богатство са водните ресурси – реки, езера, язовири и минерални извори. поток

Климатът е умереноконтинентален със слабо изразено Средиземноморско влияние, а в местата с надморска височина над  950 м. – планински. Средногодишната температура е 13°С. Ниските склонове на планината са покрити с дъбови и букови гори, смесени с клен, габър, леска, липа, дрян, шипка и глог. По-високите части са заети с иглолистни гори. Територията се отличава с изключително разнообразие на растителни видове, включително ендемични за Родопите – родопско лале, родопско омайниче и родопски силивряк, сравняван с митичната амброзия.

родопски силиврякЗа него казват, че е пренесъл през времето духа на митичния Орфей. Легендата разказва, че от чудния звук на орфеевата лира, дори вятърът присядал в клоните на дърветата да послуша, а зверовете се превръщали в кротки агънца. И когато подивелите менади от свитата на Дионис от ревност и завист разкъсали певеца и хвърлили тялото му в реката, всяка капка от кръвта му се превърнала във вълшебно планинско цвете, наречено Силивряк или безсмъртниче.

поляна с горски ягодиХарактерни за региона са горските ягоди и боровинки, а от билките – жълт кантарион, риган, мащерка, мурсалски чай и други. Животинският свят е представен от средноевропейски видове – сърна, благороден елен, вълк, лисица, глиган и други. На територията на туристически регион Западни Родопи се намират важни местообитания на застрашени видове като видра, мечка и други.

Изключително преживяване за любителите орнитолози в региона е наблюдението на редки и защитени видове  като скален орел, ловен сокол, сокол скитник, белошипа ветрушка, ливаден дърдавец, глухар, лещарка, сив и черен кълвач и други. Силни емоции за любителите на риболова предоставят реките и язовирите, богати на пъстърва, червеноперка, шаран, кефал и други.

язовир въча

Полезна информация

В Общинските центрове гр. Девин, гр. Брацигово, с. Борино и гр. Доспат има офиси на различни банки, в повечето населени места има банкомати. Възможностите за пазаруване с карта са ограничени.