Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Община Брацигово


Община Брацигово заема територия от 221 кв. км. и попада в Западнородопската област на Осоговско-Родопската зона. Разположението и мекият климат на селищната система, съчетани с лечебни води, чист въздух, туристически атракции и развита настанителна база, способстват развитието на туризма. В обхвата на общината са включени 7 населени места, едно курортно и едно вилно селище:  град Брацигово, селата Розово, Равногор, Козарско, Исперихово, Бяга и Жребичко, курортът „Васил Петлешков” /Атолука/ и вилно селище „Розовски вриз“. Населението  наброява 9648 жители.гората над брацигово

Община Брацигово е закътана в пазвите на Родопа планина и е великолепно място както за живеене, така и за посещение през всички сезони на годината. Местата за нощувка са разположени в гр. Брацигово, с. Равногор и в.с. „Васил Петлешков” /Атолука/ и сред тях преобладават къщите за гости и семейните хотели.

Неоценимо богатство за община Брацигово е добре съхранената екологична среда, включваща шест защитени територии – местностите Атолука, Тъмра, Винище, Корията, Грамадите и Бесапарски ридове.

Биологичното разнообразие е отлична предпоставка за развитието на туризма. Горските площи на община Брацигово възлизат на 128 820 дка или 55 % от общата територия на общината.

panorama_bratsigovo

Град Брацигово

Общински център е гр. Брацигово. Селището е основано през ХVІ век и съхранява  свободолюбивия дух на българина. Като значима административна единица в Родопите се формира през ХVІІІ-ХІХ век с основно препитание на населението дюлгерство и розопроизводство. За първи път името на селото се споменава  през далечната 1520 година в описите на „Румели Иджеман тефтери”, а през 1876 година, по време на Априлското въстание, вече е Брациговски въстанически пункт. Величавата епопея взема 143 свидни жертви начело с Васил Петлешков, но 1333-мата въстаници устояват 16 дни на турските орди и Брацигово става единствената непревземаема крепост в Четвърти революционен окръг. chitalishte_bratsigovo

Богатото и бурно историческо минало на града и региона, добре запазените исторически паметници /тракийски могили, старинни крепости, римски пътища и мостове/, предмети от бита и революционната дейност, старинни къщи с автентична възрожденска архитектура и атмосфера са  перфектна предпоставка за развитието на културния туризъм.

Село Равногор

Село Равногор е разположено в Баташкият дял на Северозападните Родопи, на 1362 м. надморска височина. Географските му координати са съответно: 41,57 градуса северна ширина и 24,22 градуса източна дължина. Селото е известно с красивата си природа – едни от най-великолепните гледки към планината на Орфей се разкриват от стръмните Бекови скали над селото, а също така и от т. нар. Червена скала, известна с легендата за двете девойки, скочили от нея, за да запазят вярата си в дните на османското робство.view_bekov_roks

Около село Равногор се срещат много редки растения и животни, така например находището на цветето Стояново лютиче край селото е единственото установено до сега у нас. Освен с природните дадености, селото е известно и с множеството тракийски могили (20 на брой), построени между ІV-VІв. пр.н.е. Сред тях през 1987 г. проф. Г. Китов открива най-голямата куполна гробница у нас. Засега, обаче, повечето могили не са проучени.

Любопитна информация за историята на брациговския край ще намерите в Исторически музей Брацигово.