Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Екотуризъм


За запалените любителите на екотуризъм регион Западни Родопи предлага интересни срещи с дивите животни – изградена е туристическа инфраструктура за наблюдение в естествената им среда на мечки, глухари, диви кози, скални орли, видри и други.

Tук можете да се слеете с природата и да заснемете най-удивителните снимки, с които да се хвалите  цял живот! Тук ще имате възможност да опознаете Западните Родопи – дивни и диви!

В региона можете да организирате за децата си образователни екскурзии – до пещерата на мечката и до Музея на мечката, да ги заведете на специално наблюдение на диви животни (по предварителна заявка с водач), да ги повозите с лодка по язовир „Цанков камък“ или язовир „Доспат“, както и да ги заведете на разходка до най-новата защитена територия в региона – „Поречието на Девинска река“ по специално изградената екопътека „Струилица-Калето-Лъката“.

поречието на девинска-1

Заслужава си да се посети и уникалната рампа „Орлово око“, от която се разкриват живописни гледки към „Буйновското ждрело“.

еко-туризъм-орлово-око

Редките птици, обитаващи региона, предоставят изключителни преживявания за любителите – орнитолози. Тук може да наблюдавате скален орел, ловен сокол, сокол скитник, белошипа ветрушка, ливаден дърдавец, глухар, лещарка, сив и черен кълвач и др. В Триградското ждрело са изградени железен път „Виа ферата“ и специална площадка, за наблюдение на редки видове и птици. През юни в защитената местност „Кастракли“ може да наблюдавате изключително разнообразие от пеперуди. Ако обичате конете и искате да пояздите, конните бази в региона ще ви предложат разходка с коне.

еко-туризъм-коне

Предлагаме Ви два маршрута за екотуризъм, според времето, с което разполагате:

Кратък маршрут, Западни родопи

Кратък маршрут (3 дни):

Фотолов на диви животни, вкл. кафява мечка

 

Дълъг маршрут, Западни Родопи

Маршрут дълъг (6 дни)

Екопътеки и защитени местности във високите Западни Родопи