Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Вълчи камък


Вълчи камък е известна местност в Западни Родопи, популярна сред туристите, обичащи приключенията. Местността е разположена североизточно от село Гьоврен, на около 1600 м. надморска височина, в окарстените мрамори и гнайси на рида Чамлия, ограден от реките Мугленска (Тенесдере) и Чаирдере, в близост до резерват „Казаните”, който е създаден за опазването на смесена гора от бяла ела (Abies alba), черен бор (Pinus nigra), бял бор (Pinus Sylvestris), бук (Fagus), смърч (Picea) и други видове.

view_from_wolf_kliff

Името Вълчи камък идва от легендата за вълците, които се събирали над селото и виели, за да го предупредят, ако предстои земетресение.

watching_point_wolf_kliff

От Вълчи камък се открива великолепна гледка към „опашката” на Триградското ждрело, което започва на 1,5 км северно от с. Триград и продължава на север към с. Гьоврен в продължение на около 7 км по течението на река Триградска. Около с. Гьоврен ждрелото е вече доста по-широко, мраморните склонове са осеяни с разнообразни карстови форми, а на места са покрити със смърчови и елови гори. До Вълчи камък се стига с високопроходим автомобил по черни коларски пътища, през красиви гори и поляни.

climing_kaba_tash

Преходът струва 10 лв. на човек, началната точка е от разклона за с. Гьоврен по пътя между гр. Девин и с. Триград. При ясно време от своеобразната кула, изградена от местното туристическо сдружение се открива великолепна гледка към съседните села и планински върхове. Вижда се дори Пирин планина.

village_of_gyovren

Село Гьоврен е известно със стабилната си икономика и ниска безработица. В селото работят няколко шивашки цеха, които заедно с картофопроизводството, дърводобива и дървообработването осигуряват поминъка на местното население. В последните години млади предприемачи от селото осъзнават и неговия туристически потенциал, и работят активно за развитието на туризма.

western_rhodopes_flowers

Предимство за с. Гьоврен е близостта до известни обекти като пещерите „Дяволското гърло” и „Ягодинска пещера”, и защитените местности „Буйновско ждрело” и Триградско ждрело”, които са най-красивите и внушителни ждрела у нас.

Информация относно организирането на посещения до Вълчи камък можете да получите на телефон 0877 664 401.

Повече снимки от Западни Родопи ще намерите тук.