Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Новина Трета


Здравейте и добре дошли в туристически регион Западни Родопи!

Опознайте богатствата му – усмихнати, гостоприемни хора, вкусна храна, великолепни гледки, кристален въздух, богата история и култура! Родопите са магнетична планина, а в западния ѝ дял в своята прегръдка Ви очакват общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат! Тук, по витите планински пътеки под сенките на вековни гори е стъпвал Орфей, омайвайки хора и животни с изкусната си лира. Елате с нас по неговите стъпки!...

Туристически регион

Западни Родопи е туристически регион, обединяващ територията на четири общини – Борино, Брацигово, Девин и Доспат, които споделят общи граници, сходни природни ресурси и общо...

Скалето, Забележителности в Западни родопи

Забележителности

Със своята сурова и същевременно мека природа – редуващи се остри скали, зъбери и ждрела, и заоблени била и пасища, буйни и спокойни води,...

Проект Богатствата за Западни Родопи, лого

Европейски проект

Регионалният туристически продукт на общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат е разработен в рамките на европейски проект „Богатствата на Западни Родопи„, който се  изпълнява...

Регионалният туристически продукт на общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат е разработен в рамките на европейски проект „Богатствата на Западни Родопи„, който се  изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/008, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Схема BG161PO001/3.2.-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”. Главната цел на проекта е да се развие атрактивен регионален туристически продукт и да се повиши ефективността на регионалния маркетинг. Реализацията на предвидените в рамките на проекта дейности следва да доведат до постигането на следните специфични цели: Популяризиране на региона като обща туристическа дестинация; Окомплектоване и предлагане на атрактивни и конкурентни туристически пакети; Увеличаване броя на туристите, посещаващи региона и удължаване средната продължителност на техния престой; Привличане на нови пазарни сегменти и по-пълноценно оползотворяване на природни и антропогенни ресурси; Използване на ефективни съвременни средства за комуникация, които да гарантират ефективно информиране на целевите групи и популяризиране на регионалния туристически продукт. Целевите групи, към които е насочен проектът са: Българските и чуждестранни туристи (основно от Гърция, Турция, Русия, Украйна и Великобритания) Местните и чуждестранни туроператори и туристически агенти Крайните бенефициенти на резултатите от проекта са: Общинските администрации на четирите общини Девин, Доспат, Брацигово и Борино; Местните хотелиери, ресторантьори и други съдържатели на туристическа база; Неправителствените организации, работещи в сферата на туризма в целевата територия; Жителите на общините-партньори. Основните проблеми, които ще бъдат разрешени чрез реализирането на проектa са: Проблем: Преодоляване чрез: Недостатъчна информация за региона, вкл. на международния пазар Изготвяне и разпространение на рекламни материали и реализиране на маркетингова стратегия.Участие в туристически борси и изложения в страната и чужбина.Организиране на информационни събития на местно ниво. Липса на достатъчно атрактивни туристически пакети, основаващи се на местните природни и културно-исторически ресурси Разработване и предлагане на атрактивни туристически пакети в 6 направления: Селски туризъм Екотуризъм Планински, спортен и приключенски туризъм Здравен туризъм – СПА, балнеология, климатолечение Културен туризъм Лов и риболов Слаба кооперативност между местните участници на туристическия пазар Засилване на партньорството между участниците в туристическия бизнес в рамките на регионален туристически форум Изостаналост на региона, застаряващо население, ниско самочувствие Повишаване на самочувствието и чувството за принадлежност към местната общност чрез нова интерпретация на културното и природно...

Прочети още