Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

menu


Здравейте и добре дошли в туристически регион Западни Родопи!

Опознайте богатствата му – усмихнати, гостоприемни хора, вкусна храна, великолепни гледки, кристален въздух, богата история и култура! Родопите са магнетична планина, а в западния ѝ дял в своята прегръдка Ви очакват общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат! Тук, по витите планински пътеки под сенките на вековни гори е стъпвал Орфей, омайвайки хора и животни с изкусната си лира. Елате с нас по неговите стъпки!...

Туристически регион

Западни Родопи е туристически регион, обединяващ територията на четири общини – Борино, Брацигово, Девин и Доспат, които споделят общи граници, сходни природни ресурси и общо...

Скалето, Забележителности в Западни родопи

Забележителности

Със своята сурова и същевременно мека природа – редуващи се остри скали, зъбери и ждрела, и заоблени била и пасища, буйни и спокойни води,...

Проект Богатствата за Западни Родопи, лого

Европейски проект

Регионалният туристически продукт на общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат е разработен в рамките на европейски проект „Богатствата на Западни Родопи„, който се  изпълнява...

Община Брацигово Население 9648 жители. Населени места 7 и курортни селища 2 – град Брацигово, селата Розово, Равногор, Козарско, Исперихово, Бяга и Жребичко и курортите „Васил Петлешков” и „Розовски вриз“. Прочети още Община Борино Население 3641 жители. Населени места 5 – селата Ягодина, Борино, Буйново и Чала. Интересни места: Ягодинска пещера, Буйновско ждрело, резерватът Кастракли и ПЗ Дяволски мост.Прочети още Община Доспат Население общо 9116 жители. Интересни забележителности – връх Виденица (Гьозтепе), защитена местност Караджа дере, ПЗ „Скалето“, язовир Доспат. Успешно се развиват селски, еко и риболовен туризъм.Прочети още Община Девин Най-голямата община в регион Западни Родопи, 16 населени места, 13 013 жители. Съкровищница на водни ресурси – минерални извори, реки, язовири.Прочети...

Прочети още

За улеснение на туристите в рамките на проект „Богатствата на Западни Родопи“ са разработени разнообразни маршрути и тематични пакети, с продължителност от 3 и 6 дни (т.е. с 2 или 5 нощувки), които да разкрият неповторимостта на региона и да подпомогнат туристите в съпреживяването на магията на Западни Родопи. Маршрутите и пакетите са създадени така, че да се комбинират помежду си, да гарантират на туристите, че няма да пропуснат забележителностите в региона и да ги подпомогнат в създаването от тях на собствени туристически пакети. Основните маршрути са 6 – за всеки вид туризъм – селски, културен, здравен и СПА, еко, приключенски и лов и риболов. Тъй като в региона има възможност за практикуване на целогодишен туризъм, разработени са и пакети за четирите сезона – пролет, лято, есен и зима. В тях се акцентира на красотата на отделните сезони и възможностите за интересно прекарване на времето. Според Вашите лични предпочитания, можете да избирате между следните маршрути: За любителите на селския туризъм – „Гостоприемната Родопа – хора, бит, традиции, култура и природа“; За феновете на културния туризъм – „Родопски кръстопътища – мостове на времето“; За туристите, които искат да се поглезят със СПА процедури и търсят спокойствие и тишина – „Здраве и отмора в прегръдките на Западни Родопи“; За практикуващите екотуризъм – „Опознай Западните Родопи – дивни и диви“; За предпочитащите приключенията, движението и спорта – „Приключение в земите на Орфей – почувствай волността на планината“; За любителите на лова и риболова – „Лов и риболов в Западни...

Прочети още

Туристически регион Западни Родопи е известен с високите качества на ловни трофеи. С традиции и професионализъм  ще ви зарадват ловните излети на дивечовъдно ловно стопанство „Извора“, гр. Девин, комфорта и удобството на двата ловни дома „Девин“ и „Кози рог“ и великолепната природа, досегът с която дарява наслада за всички сетива. Чудесни възможности и вълнуващи преживявания очакват и онези, които вместо с оръжие, са избрали да ловуват с фотоапарат. Многообразието на теренни форми, богатата растителност, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени, са естествени предпоставки за голямото животинско разнообразие. Надморската височина в региона е между 750 и 1860 м. Дървесната растителност е разнообразна, до 1200 м. преобладават бук и дъб, допълвани от габър, келяв габър, воден габър, трепетлика, бреза, явор, ясен, бряст, ива, дребнолистна липа, шестил, черна и бяла елша, върба, офика, киселица, джанка, дива круша, дива череша и др. В зоната над 1200 м се срещат основно бял бор, ела, смърч, черен бор, бук, габър, трепетлика и др. Представителите на животинското царство в региона са разнообразни: дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива свиня. От хищниците се срещат мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец. От птиците се срещат глухар, лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и др. Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, горска ушата сова, кукумявка и други. Много от растителните и животински видове, обитаващи региона са защитени от Закона за биологичното разнообразие и ловът/брането им е забранен/о. В регион Западни Родопи индивидуален лов организира Ловно стопанство „Извора“, а участие в групови ловни излети за дива свиня могат да ви предложат ловните дружини в гр. Девин. Ловни излети организира и Ловно стопанство „Омана“, гр. Доспат. Повече информация за възможностите за индивидуален лов ще намерите тук. Западните Родопи са мечта и за всеки риболовец, предоставяйки отлични условия за риболов на язовирите Въча, Доспат, Тешел, и Цанков камък, и реките Буйновска, Въча, Девинска, Доспат и Караджадере. Водоемите са богати на пъстърва (балканска и дъгова), червеноперка, шаран, кефал, костур, мряна и др. На язовир „Цанков камък“ дори през зимата можете да уловите рекордни шарани! В зоната за риболовен туризъм „Поречието на река Девинска“ често се провеждат състезания по риболов. Заповядайте в Западни Родoпи – рай за любителите на ловни и риболовни трофеи не само с въдица и пушка, но и с фотоапарат! Изберете нашето предложение за запалените риболовци: Къс маршрут (3 дни) Риболов в Западни Родопи Изберете нашето предложение за любителите на лова: Дълъг маршрут (6 дни) Лов в Западни Родопи...

Прочети още

Туристически регион Западни Родопи има хилядолетна история – най-старите артефакти са датирани към 5 хил. пр. н.е. Преплитането на множество култури и традиции във времето придават мистичния чар на този край. С това регионът привлича любителите на културен туризъм от цял свят. Регионът е бил населен още през ранния палеолит (старокаменната епоха) – край Триград, Ягодина и хижа „Орфей“ са намерени овъглено жито, оръдия от кост, игли, резци, амулети, идоли и др. В Ягодинската пещера са открити следи от живот от новокаменната епоха. Сред най-интересните находки са различни съдове за бита – купи, паници, чаши и др., изработени на ръчното грънчарско колело. Регионът е обитаван и от тракийски племена – от края на бронзовата епоха до късната античност. Най-разпространените паметници на тракийската култура са могилите и светилищата, възникнали върху голите планински върхове. Има предположения, че второто по значимост светилище на бог Дионис (след светилището в Делфи) се е намирало на връх Виденица. В района на  село Равногор (община Брацигово) е намерена най-голямата куполна тракийска гробница в България, заедно с 19 по-малки гробници. В тях са намерени различни гробни дарове, както и пълен комплект украса за конска амуниция с висока художествена стойност. Гробниците са построени през ІV-ІІ в.пр.н.е. Край село Исперихово са намерени могили от І в. от н.е. В тях също са намерении керамични съдове и различни гробни дарове. Една от находките е особено ценна – това е керамична статуетка на богинята на любовта Венера, на която е написано името на майстора й – Аникий. От римско време в регион Западни Родопи са се запазили множество пътища и мостове, които сякаш са мостове на времето – преминавайки по тях и вие можете да доловите грохота на отминали битки и сражения. През средновековието в региона са издигнати няколко крепости – Калето край Девин, Ватрахокастрон край Брацигово, край селата Розово, Бяга и Козарско също има останки от средновековни крепости. През Възраждането в региона се прочуват с майсторството си брациговските строители. Един от големите майстори през Възраждането е известният брациговски строител Никола Тончев Устабашийски (учител на Колю Фичето). Негово творение са църквите „Св. Марина“ в Пловдив, „Св. Богородица“ в Пазарджик, „Св. Димитър“ в Пещера, „Св. св. Петър и Павел“ в Сопот, „Св. Никола“ в Карлово и др. Друг известен майстор е Иван Христов Боянин, построил църквата „Св. Неделя“ – София, Католическата църква в Пловдив, Боянски водопровод, читалище „Тръндафил“ – Брацигово 1872 г. Един от най-прочутите образци на брациговската архитектурна школа е църквата „Св. Йоан Предтеча“, построена през 1833 г. в гр. Брацигово от местните майстори,  ръководени от Атанас Христов Гърнето. Характерна черта на техния стил са умело прилаганите криволинейни форми. Църквата е една от малкото с два купола. Камбанарията на църквата е изградена след Освобождението в периода 1884-1886...

Прочети още

Кристално чист въздух, вековни гори, лечебни билки и минерални извори в прегръдката на Западни Родопи правят това място любима дестинация за здравен и СПА туризъм. Отпуснете се от ежедневния стрес. Отдайте се на лечебни масажи, разкрасителни  процедури и релаксиращи разходки сред удивителна природа.Погрижете се за здравето си, освободете се от напрежението и умората. Усетете духа и традициите на Западните Родопи. Тук здравословната храна е и вкусна, а топлото родопско гостоприемство ще ви освежи и вдъхнови! В община Брацигово подходящо за провеждане на климатолечение е курортното селище Васил Петлешков, по-известно като Атолука. То се намира на 4 км от село Равногор, в сърцето на Западните Родопи, на 1500 м надморска височина, сред вековни гори от бял бор и смърч. Околността изобилства от еко пътеки и туристически маршрути. За разлика от повечето планински курорти, Атолука все още може да се нарече диво кътче, почти незасегнато от модернизацията. Местността е изключително красива, малко известна, богата на билки и горски плодове (боровинки, малини и т.н.). Минералната вода в гр. Брацигово се използва предимно за питейно лечение. Подходяща е при стомашно-чревни, бъбречно-урологични и ендокринни заболявания. Минералната вода от Брацигово е подходяща и за ежедневна употреба от деца с обменни нарушения и наднормено тегло. Към красивата природа и продължителното слънцегреене, характерни за целия регион, към ресурсите на община Девин следва да бъдат добавени минералните извори и чистият въздух с отрицателна йонизация, които са предпоставка за развитието на балнео и климатолечение. Община Девин разполага с няколко находища на минерална вода и се гордее освен с прочутия си балнео-климатичен курорт Девин, и с Беденските минерални бани, и с естествено газираната минерална вода на с. Михалково. Михалковската минерална вода е най-ценната и интересна въглекисела вода у нас с пълноценно съдържание на свободен въглероден двуокис и експлоатационен дебит от 10.0 л./сек. Тя е единствената естествено газирана вода на Балканите. Водата е хидротермална, хидрокарбонатна, натриево-калциева, флуорна, силициева и въглекисела, с много приятен вкус. Благоприятна за лечение на заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната, нервната система и на ендокринно-обменни заболявания. Минералната вода в региона на гр. Девин е подходяща за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика. Оказва благоприятно действие при бъбречно – урологични заболявания, стомашно-чревни заболявания, жлъчно-чернодробни заболявания, обменни заболявания – различни видове диабет, подагра и хипертония, захарен диабет, хронични професионални интоксикации, и при лица експонирани на вредни вещества. Профилактично влияе срещу кариес, остеопороза, при депонирани в организма радионуклиди. За питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени дозировки.  За външно балнеолечение водата  е подходяща при лечение на:  Заболявания на опорно двигателния  апарат: артроревматични,  травматично–ортопедични,  професионални заболявания,  неврологични заболявания от  възпалително, травматично и токсично  естество, гинекологични заболявания. За спортно – профилактични цели в открити и закрити басейни /след охлаждане/.  Заболявания на половата система –...

Прочети още

Ако търсите разтоварване чрез спорт и обичате активния туризъм – Западни Родопи са вашето място за почивка и приключенски туризъм! Изживейте своето приключение в земите на Орфей – почувствайте волността на планината!!! Скално катерене, проникване в пещери, конна езда, планинско колоездене, трекинг, офроуд – регионът предоставя отлични възможности за активен спорт и настаняване за всеки вкус и всеки джоб. Регион Западни Родопи е пълен с гледки, спиращи дъха, остри зъбери, ждрела и буйни реки, вековни гори и тучни поляни, и кристален планински въздух! Теренът предоставя отлична възможност за приключения – според подготовката и възможностите Ви. За запалените велосипедисти, Европейският велосипеден маршрут „Пътят на Желязната завеса“, минава през територията на регион Западни Родопи и по-точно, маршрутът минава през град Доспат и селата Змеица, Борино и Беден, след което продължава към село Широка лъка. Регион Западни Родопи е подходящ и за почивка на семейства с деца – множество туристически пътеки дават възможност за движение и спорт. На язовирите Доспат и Цанков камък можете да се повозите с лодка, да ловите риба или просто да се любувате на залеза. Край язовир Доспат можете да лагерувате на палатка и да преживеете вълнуващи приключения. Ако отседнете в Девин и Триград пък можете да си подарите ваканция на кон – отлично подготвените инструктори от конните бази в региона ще направят почивката Ви незабравима. Можете също така да проникнете в необлагородената Харамийска пещера – истинско силно изживяване, а ако не сте почитател на толкова силните емоции – можете да посетите осветените и облагородени пещери Дяволското гърло и Ягодинската пещера. Край Девин може да се разходите по екопътеката Струилица-Калето-Лъката, да посетите  красивия водопад Самодивското пръскало или просто да се разхождате на чист въздух пеша или с велосипед. Не пропускайте да посетите уникалната рампа Орлово око над Буйновското ждрело и местността Вълчи камък, от които се разкриват удивителни панорамни гледки към целите Родопи! След изпълнения с приключения ден, срещите с гостоприемните домакини и домашно приготвената вкусна храна ще Ви дарят уют и топлина, които затрогват и се помнят дълго.   Според времето, с което разполагате, предлагаме на вниманието Ви два пакета – с две и пет нощувки: Кратък маршрут: Триградско и Буйновско ждрело   Дълъг маршрут От Равногор до...

Прочети още