Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Триградско ждрело


По поречието на река Триградска в туристически регион Западни Родопи, по пътя Девин – Триград, на 1,5 км. преди селото, е разположено впечатляващото с красотата си Триградско ждрело.  То  представлява дълбок пролом по течението на р. Триградска, дълбан от нея в продължение на милиони години. Впечатляваща е гледката на величествените  отвесни скали, върху които на места растат смърчове и борове.триградско ждрело Варовитите скали на ждрелото са сред най-богатите местообитания на ендемични, редки и реликтни растителни видове в България. Също така, тук гнездят и много редки птици – като скалната зидарка, различни хищни птици, кълвачи и други представители на уникалното биоразнообразие на Западни Родопи.

Триградско ждрело, Западни Родопи

Пътят, водещ до с. Триград по протежение на ждрелото, се вие край реката и е еднолентов, на места изсечен в самите скали.

Част от необикновения карст на Триградското ждрело е и пещерата Дяволското гърло. Пред нейния вход всяко лято завършва факелното шествие на фестивала Орфически мистерии.

Още снимки от Западни Родопи ще намерите тук.