Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед.
0886 39 25 96

Настаняване в община Доспат


Настанителната база на община Доспат е съсредоточена основно в града и включва  вили, семейни хотели, къщи за гости, самостоятелни стаи, почивни станции и бунгала. Къща за гости има и в с. Змеица.

 Град Доспат

Обект за настаняване Брой стаи Брой легла Контакти
СС „Аси” 6+1 ап. 13 0893397788; 0893397791
СС „Анелия Пържанова” 4 12 0896815468; 030452855
Къща за гости „Багрянови” 3 9 0898941410; 0882007820
СС „Баджо” 7+2 ап. 20 0899938810; 0894440601
Къща за гости „Бисер Вълнев” 4 10 0889274447
Семеен хотел „ВИП Комплекс” 32 0898699569; 0893 / 888444
Къща за гости „Графа” 4 8 0888138645
Семен хотел „Диамант” 22 + 5 ап. 45 03045 20 70
СС „Джинсови” 2 5 0894 656969
Хотел „Дъбраш” 28 56 0889801856; 03045 2123
СС „Елин Пехливанчев” 2 6 03045/2396
Семеен хотел „Елит” 8 + 1 ап. 19 0878 854 405; 0878 858 336
Семеен хотел „Емили“ 20+3 ап. 40 030452209; 0899638058
Къща за гости ‘Класик” 10 32 0897942812
Семен хотел „Корона” 7 + 4 ап. 22 3045 28 46
Къща за гости „Куцлеви” 4 10 0895709775
Семен хотел „Лагуна” 4 10 3045 20 81
Къща за гости „Мая” 3 6 0899707054; 0894438130
СС „Мая Петрунова” 3 8 897940069
СС „Мутафови” 2+1 ап. 8 0897940050
СС „Невен Зелев” 4 8 889770203
СС „Николина Джамазова” 3 6 03045/21-28
Семен хотел „Панорама” 13 + 1 ап. 30 3045 21 83; 0885 222 272
Семен хотел „Плявови” 4 11 0899111496
Вила „Пържанови” 4 10 0877 106172; 0895 733466
Къща за гости “Сали” (на язовира) 4 8 Bzo_sali@abv.bg
СС „Сали Мейзинов” 4 10 0889535580; 0888332773
СС „Сариеви” 5 11 896716424
СС „Севдалина Зелева” 5 8 030452917; 0887106814
Къща за гости „Севдалин Моллов” 5 13 030452019; 0898638450
СС „Севдалин Пашов” 2 6 030452596; 0893349033
Вила „Станоеви” 11 30 0898540166
Семен хотел „Тихият кът” 7 + 3 ап. 29 897 81 84 12
Семен хотел „Фере” 6 14 Vladi_885@abv.bg
Вила „Халачеви” 4 10 0897458575
Къща за гости „Шотарови” 5 13 0899848467
Къща за гости „Якимови” 3 9 0888147296
Почивна станция ДЗИ, местност „Събора” 20 40 893326833
Почивна станция НАП 9 27 03045/ 21 33

Бунгала в мест. „Казанлии-

Смилянски рибарници”

9 18 888889913

Бунгала „Сомат”, м. Ветровала

 

10 40 0889416921

 

Село Змеица

Обект за настаняване Брой стаи Брой легла Контакти
Къща за гости „Род Тур” 15 18 899153339